6947368111 Δημ. Χόνδρου 0, Σέρρες info@oiagros.gr
1