6947368111 Δημ. Χόνδρου 0, Σέρρες info@oiagros.gr

Δημ. Χόνδρου 0, Σέρρες, Σερρών Τ.Κ.: 62125

Τηλέφωνο: 6947368111

E-mail: info@oiagros.gr

Κατηγορία: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Επισκεψιμότητα: 4728

Ιστοσελίδα: http://www.oiagros-zero.gr